Workshops

Via interactieve workshops wil Doof Talent bruggen slaan tussen dove personen, teams,
werkgevers, tolken VGT en arbeidsbemiddelingsdiensten. De workshops zijn oplossingsgericht.
Professionele facilitators nodigen deelnemers uit om aan de slag te gaan. De deelnemers leren
van elkaars perspectief en krijgen goede praktijkvoorbeelden, nuttige tips, ervaringsgerichte
kennis en een informatiepakket mee.

Solliciteren

VOOR WIE?

Workshop voor dove en slechthorende werkzoekenden of werknemers, werkgevers, HRdiensten en tolken VGT

WAT?

Deze workshop verheldert alle aspecten van het sollicitatieproces voor alle betrokken partijen via tips en educatieve video’s. Door ervaringsgerichte oefeningen kunnen deelnemers zich inleven in de perspectieven van sollicitant, aanwerver en tolk VGT.
De drie partijen leren hoe ze kunnen samenwerken voor een efficiënt verloop van het sollicitatiegesprek. Dit neemt drempels weg en geeft vertrouwen. De workshop kan ook worden georganiseerd op maat van bedrijven.

Doofbewust

VOOR WIE?

Workshop voor bedrijven, organisaties, opleidingscentra, arbeidsbemiddelaars, HR-diensten en diensten studieadvies

WAT?

Deze workshop verhoogt de bewustwording over doof-zijn, visuele communicatie en VGT. Deelnemers spelen het spel ‘Het zit zo’. Via rollenspel en praktische tips kunnen ze zich inleven in dove en slechthorende personen en ervaren ze hoe remmingen in de communicatie met dove personen wegvallen. Deelnemers gaan naar huis met talentgericht perspectief.

Doofbewust

VOOR WIE?

Workshop voor bedrijven, organisaties, opleidingscentra, arbeidsbemiddelaars, HR-diensten en diensten studieadvies

WAT?

Deze workshop verhoogt de bewustwording over doof-zijn, visuele communicatie en VGT. Deelnemers spelen het spel ‘Het zit zo’. Via rollenspel en praktische tips kunnen ze zich inleven in dove en slechthorende personen en ervaren ze hoe remmingen in de communicatie met dove personen wegvallen. Deelnemers gaan naar huis met talentgericht perspectief.

Inclusief communiceren

VOOR WIE?

Workshop en traject-op-maat voor dove werknemers en hun teams, HR-diensten en preventiediensten

WAT?

Samen met de dove of slechthorende persoon, zijn of haar directe collega’s en leidinggevende(n) exploreren we wat inclusieve communicatie kan betekenen op de werkvloer. Via creatieve methodieken staan we stil bij communicatiedrempels. Aan de hand van tips, rollenspel en verbindende communicatie verkent het team efficiënte en duurzame oplossingen. Een motivatieposter biedt inspiratie voor de praktijk. Via een intakegesprek en opvolging wordt deze workshop ontwikkeld op maat van het team.

Redelijke aanpassingen

VOOR WIE?

Workshop en maatwerk voor dove en slechthorende werknemers, werkgevers, HR-diensten, arbeidsgeneesheren, preventiediensten en jobcoaches GT

WAT?

Er zijn heel wat redelijke aanpassingen die een werkplek inclusiever kunnen maken. Deze workshop informeert deelnemers over regelgeving en hulpmiddelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en tips verkennen we mogelijke oplossingen op maat van de werkcontext, werknemer en de onderneming. We willen bijdragen tot een snelle implementatie van de aanpassingen.

Redelijke aanpassingen

VOOR WIE?

Workshop en maatwerk voor dove en slechthorende werknemers, werkgevers, HR-diensten, arbeidsgeneesheren, preventiediensten en jobcoaches GT

WAT?

Er zijn heel wat redelijke aanpassingen die een werkplek inclusiever kunnen maken. Deze workshop informeert deelnemers over regelgeving en hulpmiddelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en tips verkennen we mogelijke oplossingen op maat van de werkcontext, werknemer en de onderneming. We willen bijdragen tot een snelle implementatie van de aanpassingen.

Meer getuigenissen

Interesse in een van onze workshops?

Contacteer ons

Er bestaan interessante regelingen bij aanwerving van een dove of slechthorende werknemer.

Lees meer over financiële tegemoetkomingen

Overweeg je om een dove of slechthorende persoon aan te werven?

Ontdek onze praktische tips