Een nieuwe
dienstverlening die de
talenten van doven op de arbeidsmarkt versterkt
Over Doof Talent

Samen op weg met Doof Talent

Met advies en expertise bedient Doof Talent dove en slechthorende werknemers en
sollicitanten, arbeidsbemiddelingsdiensten, bedrijven en tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT)
overal in Vlaanderen.

Expertisecentrum

Op zoek naar informatie over doof zijn en werken? Wij hebben een kennisdatabank met goede praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en het buitenland.

Begeleiding

Wij kunnen doven of slechthorenden begeleiden in hun zoektocht naar werk.
Ook na de aanwerving blijven we betrokken. We bieden ondersteuning, nazorg en opvolging in de vorm van workshops.

Workshops

Via interactieve en oplossingsgerichte workshops slaan we bruggen tussen dove en slechthorende personen, teams, werkgevers, tolken VGT en arbeidsbemiddelingsdiensten.

ARVE Error: Invalid URL »https://vimeo.com/339121449/a6bc4404f5» in url
Overweeg je om een dove of slechthorende
collega aan te werven?
Enkele praktische tips