Ons aanbod

Doof Talent biedt maatwerk, consultancy en een vast pakket aan workshops. Dove en
slechthorende werkzoekenden en medewerkers, werkgevers, arbeidsbemiddelingsdiensten en
tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT) kunnen bij Doof Talent terecht.

Expertisecentrum

Doof Talent is een expertisecentrum voor dove of slechthorende werkzoekenden en medewerkers, werkgevers, arbeidsbemiddelingsdienst en en tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT).

DOOF TALENT:

  • Maakt dove werkzoekenden, dove werknemers, werkgevers, arbeidsbemiddelingsdiensten en tolken VGT snel wegwijs rond mogelijkheden op de werkvloer.
  • Sensibiliseert via positieve verhalen en getuigenissen
  • Kennisdatabank met goede praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en het buitenland
  • Bundelt en ontsluit informatie rond tewerkstelling, redelijke aanpassingen, visuele oriëntatie, hulpmiddelen en een talentgerichte aanpak

Begeleiding

Zowel dove en slechthorende mensen, werkgevers, als arbeidsbemiddelaars en jobcoaches kunnen beroep doen op Doof Talent. Ons aanbod ondersteunt hen tijdens verschillende fases van de samenwerking. Die start met begeleiding bij de zoektocht naar werk(nemers) en loopt verder bij sollicitaties en de aanwerving zelf.

Ook na de aanwerving blijft Doof Talent betrokken. We bieden ondersteuning, nazorg en opvolging in de vorm van workshops tijdens de tewerkstelling.

Workshops

Via interactieve en oplossingsgerichte workshops wil Doof Talent bruggen slaan tussen dove en slechthorende personen, teams, werkgevers, tolken VGT en arbeidsbemiddelingsdiensten.

Meer over onze workshops

workshops

Download onze brochure

Wil je meer weten over ons aanbod?

download onze brochure