Financiering

Er bestaan interessante regelingen bij aanwerving van een dove of slechthorende werknemer
en tegemoetkomingen voor bedrijven en GOB’s

Lees meer

Premies

IK WIL EEN DOVE OF SLECHTHORENDE MEDEWERKER AANWERVEN. WELKE PREMIES ZIJN INTERESSANT VOOR MIJN BEDRIJF?

Voor werknemers die recht hebben op een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), krijgt de werkgever een premie die start met 40% van het referteloon in het eerste jaar van tewerkstelling. Dit is een ondersteunende maatregel voor personen met een arbeidsbeperking die in Vlaanderen wonen. Na de initiële 5 jaar kan de VOP verlengd worden.

De premie is zowel van toepassing in de privésector, het onderwijs, de uitzendsector, het lokaal bestuur, als bij maatwerkbedrijven. Je bedrijf komt ook in aanmerking voor deze premie als het een jongere dove of slechthorende persoon uit het secundair onderwijs op de werkvloer opleidt via duaal leren.

Deze premie is niet van toepassing op diensten van de Vlaamse of Federale Overheid. De premie is ook niet van toepassing bij werkplekleren (individuele beroepsopleiding, opleidingsstage, beroepsinlevingsstage en korte opleiding met stage op de werkvloer).

Lees meer

Ondersteunende maatregelen

VAN WELKE ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN KUNNEN DOVE MEDEWERKERS NOG GEBRUIK MAKEN?

Dove of slechthorende medewerkers kunnen gebruik maken van tolken Vlaamse Gebarentaal, oraal tolken of schrijftolken voor het werk. Er zijn A-uren (in het kader van de arbeid), B-uren (in het kader van een beroepsopleiding) en S-uren (in het kader van een sollicitatie). Het aantal uren waarop een dove medewerker recht heeft, hangt af van het type.

A-UREN

10% van de arbeidstijd, met de mogelijkheid om te verdubbelen naar 20% of 30%. Een voltijdse werknemer kan dus beroep doen op zo’n 600 tolkuren per jaar. Iedere dove of slechthorende medewerker komt in aanmerking voor deze ondersteuning in de vorm van A-uren: uitzendkracht; werknemer met een contract van bepaalde of onbepaalde duur; jongere uit het secundair onderwijs (in het kader van duaal leren); kandidaat in werkplekleren.

B-UREN

Aantal uren varieert per aanvraag bij de bemiddelaar van VDAB, GTB of GOB.

S-UREN

18u/jaar, zowel voor werknemers die solliciteren, als voor werkzoekenden. VDAB kan het aantal S-uren verdubbelen naar 36u/jaar.

Lees meer

Recht op redelijke aanpassingen

Dove of slechthorende medewerkers hebben recht op redelijke aanpassingen van de werkplek. Redelijke aanpassingen zijn maatregelen die de dove persoon toelaten om het werk op gelijke voet met anderen uit te voeren. Die maatregelen kunnen verschillende vormen hebben: materieel (bijv. aanpassing van de werkplek), immaterieel (bijv. aanpassing van het takenpakket, ondersteuning van de werknemer en/of het team via workshops van Doof Talent), of organisatorisch (bijv. reorganisatie van de taken). Ze worden bepaald op basis van de noden van elke dove persoon en in zijn context. Ze mogen ook geen onevenredige belasting (financieel of organisatorisch) vormen voor de werkgever of de collega’s.

Voor sommige aanpassingen kan de VOPpremie worden ingezet. Daarnaast kan ook de dienst Arbeidsbeperking van VDAB tussenkomen. Dit geldt voor aanpassingen van de arbeidspost en ondersteunende technologie; voor communicatie en veiligheid (bijv. brandalarm met een lichtsignaal in plaats van geluidssignaal), alsook voor geschikte arbeidskledij en gereedschap.

Iedere dove of slechthorende medewerker komt in aanmerking voor deze ondersteuning: uitzendkracht; werknemer met contract van bepaalde of onbepaalde duur; jongere uit het secundair onderwijs (in het kader van duaal leren); kandidaat in werkplekleren.

Premies

IK WIL EEN DOVE OF SLECHTHORENDE MEDEWERKER AANWERVEN. WELKE PREMIES ZIJN INTERESSANT VOOR MIJN BEDRIJF?

Voor werknemers die recht hebben op een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), krijgt de werkgever een premie die start met 40% van het referteloon in het eerste jaar van tewerkstelling. Dit is een ondersteunende maatregel voor personen met een arbeidsbeperking die in Vlaanderen wonen. Na de initiële 5 jaar kan de VOP verlengd worden.

De premie is zowel van toepassing in de privésector, het onderwijs, de uitzendsector, het lokaal bestuur, als bij maatwerkbedrijven. Je bedrijf komt ook in aanmerking voor deze premie als het een jongere dove of slechthorende persoon uit het secundair onderwijs op de werkvloer opleidt via duaal leren.

Deze premie is niet van toepassing op diensten van de Vlaamse of Federale Overheid. De premie is ook niet van toepassing bij werkplekleren (individuele beroepsopleiding, opleidingsstage, beroepsinlevingsstage en korte opleiding met stage op de werkvloer).

Lees meer

Ondersteunende maatregelen

VAN WELKE ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN KUNNEN DOVE MEDEWERKERS NOG GEBRUIK MAKEN?

Dove of slechthorende medewerkers kunnen gebruik maken van tolken Vlaamse Gebarentaal, oraal tolken of schrijftolken voor het werk. Er zijn A-uren (in het kader van de arbeid), B-uren (in het kader van een beroepsopleiding) en S-uren (in het kader van een sollicitatie). Het aantal uren waarop een dove medewerker recht heeft, hangt af van het type.

A-UREN

10% van de arbeidstijd, met de mogelijkheid om te verdubbelen naar 20% of 30%. Een voltijdse werknemer kan dus beroep doen op zo’n 600 tolkuren per jaar. Iedere dove of slechthorende medewerker komt in aanmerking voor deze ondersteuning in de vorm van A-uren: uitzendkracht; werknemer met een contract van bepaalde of onbepaalde duur; jongere uit het secundair onderwijs (in het kader van duaal leren); kandidaat in werkplekleren.

B-UREN

Aantal uren varieert per aanvraag bij de bemiddelaar van VDAB, GTB of GOB.

S-UREN

18u/jaar, zowel voor werknemers die solliciteren, als voor werkzoekenden. VDAB kan het aantal S-uren verdubbelen naar 36u/jaar.

Lees meer

Recht op redelijke aanpassingen

Dove of slechthorende medewerkers hebben recht op redelijke aanpassingen van de werkplek. Redelijke aanpassingen zijn maatregelen die de dove persoon toelaten om het werk op gelijke voet met anderen uit te voeren. Die maatregelen kunnen verschillende vormen hebben: materieel (bijv. aanpassing van de werkplek), immaterieel (bijv. aanpassing van het takenpakket, ondersteuning van de werknemer en/of het team via workshops van Doof Talent), of organisatorisch (bijv. reorganisatie van de taken). Ze worden bepaald op basis van de noden van elke dove persoon en in zijn context. Ze mogen ook geen onevenredige belasting (financieel of organisatorisch) vormen voor de werkgever of de collega’s.

Voor sommige aanpassingen kan de VOPpremie worden ingezet. Daarnaast kan ook de dienst Arbeidsbeperking van VDAB tussenkomen. Dit geldt voor aanpassingen van de arbeidspost en ondersteunende technologie; voor communicatie en veiligheid (bijv. brandalarm met een lichtsignaal in plaats van geluidssignaal), alsook voor geschikte arbeidskledij en gereedschap.

Iedere dove of slechthorende medewerker komt in aanmerking voor deze ondersteuning: uitzendkracht; werknemer met contract van bepaalde of onbepaalde duur; jongere uit het secundair onderwijs (in het kader van duaal leren); kandidaat in werkplekleren.

Lees meer