Een nieuwe dienstverlening die de talenten van doven op de arbeidsmarkt versterkt

Wie zijn we?

Doof Talent is een dienstverlening ontwikkeld door Doof Vlaanderen, in samenwerking met VDAB, en ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds.

Partnerschap met Namahn, een bedrijf voor service design, maakte het mogelijk om onze diensten te ontwikkelen via participatieve en gebruikersgerichte processen met inbreng van dove werkzoekenden, dove werknemers, werkgevers, HR-consulenten, en arbeidsbemiddelaars.

Door samen te werken met alle betrokken partijen optimaliseert Doof Talent de kansen van dove mensen op de arbeidsmarkt.

Workshops

Via interactieve workshops wil Doof Talent bruggen slaan tussen dove personen, teams, werkgevers, tolken VGT en arbeidsbemiddelingsdiensten.
De workshops zijn oplossingsgericht. Professionele facilitators nodigen deelnemers uit om aan de slag te gaan met creatieve, kinesthetische en visuele methodieken.
De deelnemers leren van elkaars perspectief en krijgen goede praktijkvoorbeelden, nuttige tips, ervaringsgerichte kennis en een informatiepakket mee als duurzame tools.

doof bewust

Doofbewust

Workshop voor bedrijven, organisaties, opleidingscentra, arbeidsbemiddelaars, HR-diensten en diensten studieadvies

Inclusief communiceren

Workshop en traject-op-maat voor dove werknemers en hun teams, HR-diensten en preventiediensten

Solliciteren

Workshop voor dove werkzoekenden, dove werknemers, werkgevers, HR-diensten en tolken VGT

Redelijke aanpassingen

Workshop en maatwerk voor dove werknemers, werkgevers, HR-diensten, arbeidsgeneesheren, preventiediensten en jobcoaches

Expertisecentrum

  • Maakt dove werkzoekenden, dove werknemers, werkgevers, arbeidsbemiddelingsdiensten en tolken VGT snel wegwijs rond mogelijkheden op de werkvloer.

  • Sensibiliseert via positieve verhalen en getuigenissen

  • Kennisdatabank met goede praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en het buitenland

  • Bundelt en ontsluit informatie rond tewerkstelling, redelijke aanpassingen, visuele oriëntatie, hulpmiddelen en een talentgerichte aanpak

Contacteer ons

Hoe bieden we onze workshops aan?

1.

CONTACTEER ONS

U hebt interesse in één van onze workshops of wenst een workshop op maat? Stuur dan een mail naar info@dooftalent.be of vul het contactformulier in. Wij beantwoorden uw mail binnen enkele werkdagen.

2.
VERKENNEND GESPREK

Om een duidelijk beeld te krijgen van uw vraag, komt één van onze medewerkers langs op uw werkplek, of neemt hij contact op via de webcam voor een verkennend gesprek. We luisteren naar uw vraag en bepalen samen welke aspecten belangrijk zijn tijdens de workshop.

3.
VOORBEREIDING
VAN DE WORKSHOP

We bereiden de workshop voor op maat. Naargelang de vraag, bepalen we welke facilitator(en) en expert(en) we hierbij betrekken. We werken de tools uit die we tijdens en na de workshop zullen gebruiken.

4.

WORKSHOP

De workshop duurt een halve dag en gaat door in een cocreatieve ruimte of op uw werkplek. De workshop is volledig inclusief (tolken Vlaamse Gebarentaal worden voorzien), en de facilitator stimuleert de interactie tussen de deelnemers.

5.

NAZORG

We geven tools die u kan meenemen en verder kan gebruiken. We blijven bereikbaar voor  vragen en staan open voor het aanbieden van andere workshops (op maat).