Workshop Doofbewust

Workshop voor bedrijven, organisaties, opleidingscentra, arbeidsbemiddelaars, HR-diensten en diensten studieadvies

Deze workshop verhoogt de bewustwording over doof-zijn, visuele communicatie, en VGT. Deelnemers spelen het spel ‘Het zit zo’. Via rollenspel en praktische tips kunnen ze zich inleven in dove personen en ervaren ze hoe remmingen in de communicatie met dove personen wegvallen. Deelnemers gaan naar huis met talentgericht perspectief.

Meer informatie

Getuigenissen